ДНЗ № 378 "Гармонія"

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативна база

 

Законодавство:
Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України "Про дошкільну освіту"


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
Закон України Про Освіту
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 

Нормативно–правова база дошкільної освіти:

- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні;

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
- Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина";

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
- Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина";

- Наказ МОН молоді і спорту від 01.10.2012 р. № 1059  «Інструкція про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах»;

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1059736-12?lang=en#Text

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-osviti-sho-zabezpechuyut-zdobuttya-doshkilnoyi-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України:

Лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249    “Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти

Лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9-546 Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців

Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 “Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах”

Лист МОН України №1/9-454 від 02.09.2016 Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах”

Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах”

Лист МОН України №1/9-473 від 18.09.2014 Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів

Лист МОНмолодьспорт  України № 1/9-413 від 28.05.2012 року Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період

Лист МОНмолодьспорт України №1/9-198 від 16.03.2012 року Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період

Лист МОН України №1/9-152 від 28.02.2013 “Про розроблення програм для дошкільної освіти

 Наказ МОН України №1633 від 19.12.2017 “Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти

Наказ МОН України №609 від 08.06.2018 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

Наказ Міністерства внутрішніх справ України №657 від 31.07.2017 “Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні

Посібник “Ляльки з особистими історіями (ляльки-персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини

Методичні рекомендації Моніторинг якості дошкільної освітикваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини

Основні інформаційні джерела:

Дошкільна освіта:
Журнали МОН
- “Дошкільне виховання”;
- “Палітра педагога”;
- “Джміль”;
- “Управління закладом освіти”;
- “Вихователь-методист дошкільного закладу”;
- “Шаблони документів закладів освіти” – диск;
- «Дошкілля».