КЗДО № 378 "Гармонія"

 БАТЬКІВСЬКИЙ ЛЕКТОРІЙ

Хто є хто в дитячому саду ?

До адміністрації дошкільної установи відносяться директор  закладу освти , вихователь-методист і заступник завідувача з господарства.

 

Директор закладу освіти

  Директор здійснює загальне керівництво дитячим закладом. Вона займається комплектуванням груп дітьми в відповідності з їх віком, зі станом їх здоров'я, індивідуальними особливостями і запитами батьків, підбирає кадри, керує педагогами і обслуговуючим персоналом. Крім того, завідуюча відповідає за раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів,  що поступають з інших джерел. Батьки можуть звертатися до завідуючої за консультаціями і вносити власні  пропозиції, щодо поліпшення роботи з дітьми, зокрема, пропозиції по організації додаткових послуг. Батьки також в праві вимагати, щоб колектив, яким вона керує забезпечував дитині належний догляд, виховання і навчання, охорону і зміцнення здоров'я –   відповідно з умовами договору.

 

Вихователь-методист займається методичною роботою і організовує весь навчально-виховний процес в дитячому садку.

 Разом із завідуючою він керує колективом дитячого саду, беручи участь в підборі кадрів, в розробці і впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними установами, школами, дитячими центрами, музеями і т. д.
Вихователь-методист проводить велику методичну роботу в педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні і групові консультації. Окрім цього, він бере участь в роботі з батьками: готує стенди, папки-пересувки, присвячені сімейному вихованню і ін.

 

 

Вихователь (вихователька) - педагог, що безпосередньо відповідає за життя і здоров'я довірених йому дітей.

 Проте, вихователька не просто «наглядає» за малюками, вона планує і проводить заняття, ігри, прогулянки і розваги відповідно до віку дітей. Створює умови в групі для успішної реалізації навчально-виховної програми і, власне говорячи, сама ж її реалізує. Спільно з музичним керівником і вихователем по фізичній культурі готує свята, розважальні і спортивні заняття. Керує роботою помічника вихователя.
Крім того, вихователь веде роботу з батьками з питань виховання дітей в сім'ї, залучає їх до активної співпраці з дитячим садом. Погоджує з батьками профілактичні щеплення дітей, які плануються в дошкільній установі

Помічник вихователя (у повсякденному спілкуванні - просто няня) 

 допомагає вихователю в організації      освітньо-виховного процесу, і разом з вихователем відповідає за життя і здоров'я вихованців. Помічник  вихователя приносить з кухні їжу і допомагає в її роздачі, потім прибирає і миє посуд, готує воду для умивання дітей, для полоскання рота; у старших групах організовує сервіровку дитячих столів. Допомагає вихователеві виводити дітей на прогулянку і заводити їх в групу, раздягати малюків перед тихою годиною і одягати після неї. Готує усе необхідне для проведення загартовуючих і гігієнічних процедур.
Також няня відповідає за чистоту в приміщеннях; двічі на день вона проводить вологе прибирання в групі. Відповідно з вимогами СЕС проводить санітарну обробку посуду, іграшок. Стежить за чистотою рушників, змінює їх по мірі забруднення, допомагає вихователеві в проведенні гігієнічних процедур з дітьми. Проводить зміну постільної білизни.

Музичний керівник 

  відповідає за музичне виховання. Організовує і проводить музичні заняття, літературно-музичні ранки, вечори. Виявляє музично обдарованих дітей і займається з ними індивідуально і в групі. Бере участь в проведенні ранкової гімнастики, фізкультурних занять і розваг, забезпечує музичний супровід організованих ігор дітей в 2-ій половині дня, проводить музично-дидактичні, театралізованні і ритмічні ігри.

Інструктор з фізичній культурі 

  проводить фізкультурні заняття і під час їх проведення повністю відповідає за безпеку вихованців. Контролює рухову активність дітей протягом дня. Разом з медичною сестрою контролює гігієнічні умови для проведення занять. Організовує пояснюючу роботу з батьками з питань фізичного виховання. Як і інші педагоги, інструктор по фізичній культурі керується затвердженими програмами, що враховують вікові особливості дітей, і під час занять враховує індивідуальні можливості кожної дитини.

Психолог

його робота спрямована на збереження психічного, соматичного і соціального благополуччя вихованців. Його завдання - допомога дітям, батькам та педагогічному колективу у вирішенні конкретних проблем. Педагог-психолог проводить психологічну діагностику, визначає ступінь відхилень (розумових, фізичних, емоційних) у розвитку вихованців, виявляє порушення соціального розвитку і проводить їх психолого-педагогічну корекцію. Бере участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних програм в освітній діяльності. Сприяє розвитку творчо обдарованих вихованців. Формує психологічну культуру педагогічних працівників, а також дітей і їх батьків.

Старша медична медсестра 

 контролює санітарно-епідемічний режим в дитячому саду, а також стежить за дотриманням режиму дня, харчуванням дітей, правильним проведенням ранкової гімнастики, фізкультурних занять і прогулянок. Організовує заходи для загартування дітей і бере участь в организації оздоровчих заходів. Веде щоденний облік дітей, відсутніх по хворобі, ізолює хворих дітей.
Крім того, старша медична сестра готує дітей до лікарських оглядів, і сама бере в них участь: проводить зважування, антропометричні виміри дітей, здійснює профілактичні прививки і виконує призначення лікаря.

 

Заступник завідувача з господарства (завгосп) 

 керує роботами по господарському обслуговуванню дитячого садка. Стежить за станом приміщень, займається закупівлями меблів, посуду, обладнання та іграшок. Керує роботами з благоустрою та озеленення території, стежить за виконанням протипожежних заходів та інших умов безпеки дітей і дорослих.

 До кого звернутися?

Всі педагоги дитячого садка повинні мати вищу професійну або середню спеціальну освіту. У завідувачки та старшого вихователя освіта повинна бути вищою. Кожен з педагогів (логопед, психолог) працює в парі з вихователем в групі і ті знання, які дитина отримує на заняттях, закріплюються потім у повсякденній діяльності. До будь-якого співробітника дитячого садка батьки можуть звернутися з питаннями та отримати кваліфіковану відповідь. Так, вихователь може відповісти на питання, що стосуються організації дозвілля дітей вдома, розповісти про програми та методи роботи, які використовуються в дитячому садку, про те, що повинна знати і вміти дитина до певного віку, порадити, які книги та іграшки варто купувати малюкові. З вихователями можна обговорити деякі питання виховання: що зробити, щоб дитина прибирала іграшки? Чим зайняти дитину під час підготовки до вечері? Як обговорювати з дитиною прочитаний твір? Які питання слід задавати дитині під час розглядання ілюстрацій у книзі? та ін Помічник вихователя відповість на питання, що стосуються культурно-гігієнічних навичок, апетиту дитини, пояснить, коли і як проводиться провітрювання в групі.

 

Всі співробітники дитячого садка працюють у тісному контакті один з одним, створюючи найкращі умови для фізичного і психічного життя дитини.