ДНЗ № 378 "Гармонія"

 Інформація про заклад

 

 

     Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №378» Дніпровської міської ради функціонує з 1981 року.

     Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом закладу.

      ДНЗ № 378 - це сучасний заклад з належною матеріально-технічною базою.

     Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в ДНЗ відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти, дає можливість впроваджувати Освітню програму для дітей від 2 до 7 років "Дитина".

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

     Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- створення умов для здобуття дошкільної освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого становлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу;

-   здійснення особистісно-орієнтованого підходу до дитини, розвиток її природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; формування громадської позиції, відповідальності за свої дії, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, через ранню профорієнтацію дошкільника;

- створення умов для набуття дитиною соціального досвіду, забезпечення її соціальної адаптації, виховання свідомого становлення до себе, оточення та довкілля, бажання та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї, забезпечення тісної взаємодії з сім'єю та громадськістю.

     З метою підвищення якості освітнього процесу, педагогічний колектив впроваджує сучасні інноваційні освітні програми та технології: «Особистісно-орієнтоване навчання», «Психолого-педагогічне проектування», «Self-esteem», «ТРВЗ», методика М.Зайцева, програма М.Єфименко «Театр фізичного виховання».

     Педагогами закладу розроблені інтегровані програми з різних змістовних напрямків: народознавства та краєзнавства, музично - ритмічної, театральної та зображувальної діяльності. Узагальнені та впроваджуються досвіди роботи: «Сходинки безпеки для дошкільнят», «Лікувальна фізкультура для дошкільнят», «Такий важливий ранній вік».

     Багато уваги в закладі приділяється створенню розвивального життєвого простору для самореалізації дітей та педагогів. Тематично - інтегроване навчання за особистісно орієнтованою моделлю освіти сприяє виявленню нахилів, інтересів, зацікавленості дошкільників, їх ранній професійній орієнтації.

     У 2010 році за підсумками державної атестації ДНЗ № 378 атестований з відзнакою (високий рівень атестації).